تفاوت بین عطر، ادو پرفوم، ادو توالت و ادو کلن در چیست؟

تفاوت بین عطر، ادو پرفوم، ادو توالت و ادو کلن در چیست؟

تفاوت بین عطر، ادو پرفوم، ادو توالت و ادو کلن در غلظت عصاره است. غلیظ ترین عصاره، عطر یا perfume نام دارد. با غلظتی بین 40-15% ماندگارترین بوها و گرانترین نوع عطر است.

بعد از عطر ، Eau de Perfume با غلظتی  15-7% رایج ترین نوع عطر است. که ماندگاری مناسبی دارد و به گرانی عطر هم نیست.
ادو توالت (
Eau de Toilette) در حدود 6-1% غلظت داشته بوی ملایمی دارد. برای تمدید بوی ادو توالت باید چندین بار در طول روز از آن استفاده شود. عطرهایی با غلظت ادوتوالت سبکتر و تازه تر و بیشتر روی انتهای آغازین و انتهایی تمرکز دارند.
بسته به نوع  عطرها، عطری با غلظت ادوتوالت (EDT) بین سه تا چهار ساعت ماندگاری دارد. با توجه به ملایمتر بودنشان برای فصول گرم و محیطهای کاری مناسبتر است. البته در نظر داشته باشید که ماندگاری عطرها با هر برند و نوعی بستگی به فاکتورهای مختلفی دارد. یکی از مهمترین آنها نوع و جنس پوست مصرف کننده آن میباشد.
و آخر از همه ادوکلن (
Eau de Cologne) است که در واقع همان ادو توالت (Eau de Toilette) است، بویی ملایم دارد و ماندگاری اش نیز به اندازه ادو توالت (Eau de Toilette) است.
تفاوت عطر و ادکلان و ادوپرفیوم
تفاوت عطر و ادکلان و ادوپرفیوم

چرا بعضی از بوها نسبت به بقیه ماندگاری بیشتری دارند؟

اشخاصی که پوستی چرب دارند بوی عطرشان نسبت به افرادی که پوست خشک دارند، ماندگاری بیشتری دارد. زیرا رطوبت باعث نگهداری و ماندگاری بوی عطر می شود.

چه کنیم تا بوی عطرمان بیشتر بماند؟

ماندگاری بوی عطر بسته به خشک یا چرب بودن پوست است. در صورت امکان در طول روز، استفاده از عطر خود را تجدید کنید. عطر را به پشت گوش ها و گردن خود بزنید. مقدار کمی را هم بر روی پوست بدنتان استفاده کنید. با این کار بوی عطر شما پخش می شود . یک اسپری کوچک روی موها باعث می شود بوی عطر شما در تمام روز باقی بماند.